Drobečková navigace

Úvod > Blog > Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitostiPojištění nemovitosti

 

 Naštěstí většina Čechů vnímá jako nezbytnou součást vlastnictví nemovitosti i pojištění nemovitosti. Ať už chtějí chránit svůj majetek, nebo z důvodu podmínky banky poskytující hypoteční úvěr, je to s pomocí správného pojišťovacího poradce hračka, minimálně pokud chcete správně nastavit a zvolit vhodný produkt.

Je pochopitelné, že při výběru produktu mnoho klientů dá především na cenu pojištění. Ta by však rozhodně neměla být při výběru produktu určující. Zajímat bychom se měli především o kvalitu pojistné ochrany. Je nezbytné seznámit se s podmínkami, limity plnění i případnými výlukami z pojištění. Mezi hlavní kritéria pro výběr vhodného pojištění patří rozsah pojistných nebezpečí, limity pojistného plnění či výše spoluúčasti. Mezi základní pojistná nebezpečí, která jsou obsažena již v základních variantách pojistných produktů, patří požár, úder blesku, výbuch a pád letadla. Ve většině produktů je také automaticky obsaženo například nebezpečí vichřice a krupobití, úniku vody z vodovodního zařízení, sesuvu půdy či tíhy sněhu nebo námrazy. Naopak připojistit většinou musíme nebezpečí povodně či záplavy, krádeže či vandalismu. Pro určitá nebezpečí přitom pojišťovny často omezují pojistné plnění speciálními limity – ty se napříč pojišťovnami liší a měli bychom je při výběru vhodného produktu jistě brát v potaz.

Zásadní je především správné stanovení pojistné částky. Pokud je pojistná částka nemovitosti stanovena nižší, než je její skutečná hodnota, dojde k podpojištění a pojišťovna má právo snížit případné pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty. Většina pojišťoven přitom nemovitost pojistí na tzv. reprodukční (novou) cenu, nikoliv na cenu tržní (obvyklou). Reprodukční cena je v podstatě cena, za kterou by bylo možné podobnou nemovitost znovu vybudovat a bývá často značně nižší, než cena tržní. Co se bytů týče, některé pojišťovny je již umí pojistit na cenu tržní. Základem je tak mít jasno, jak pojišťovna ke stanovení ceny přistupuje.

 

Pojištění domácnosti

 

Pojištění domácnosti bývá u klientů často zaměňováno s pojištěním nemovitosti. Ne vždy je klientům jasné, že jde o dvě různé záležitosti. Zatímco pojištění nemovitosti má chránit nemovitost jako takovou, pojištění domácnosti kryje škody na věcech, které jsou vybavením této domácnosti (jde v podstatě o soubor movitých věcí v místě pojištění).

Při výběru správného produktu platí podobně to, co bylo řečeno výše u pojištění nemovitosti. Zásadními kritérii pro výběr produktu by měly být výluky z pojistného krytí, rozsah pojistných nebezpečí, limity pojistného plnění i výše spoluúčasti. Pojistnou částku je třeba stanovit tak, aby v případě škody postačila na obnovení domácnosti do původního stavu, v nových cenách.

 

 

Pojištění odpovědnosti

 

Je třeba si uvědomit, že v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti ručíme za škody způsobené třetím osobám, ty přitom nemusí vzniknout v přímé souvislosti s naším jednáním či chováním. Co si pod takovými škodami představit? Kvůli prasklé vodovodní trubce vytopíme souseda, led spadlý ze střechy zraní kolemjdoucího nebo kvůli zanedbané údržbě spadne strom na majetek souseda. Takové události mohou způsobit nemalé škody, vůči kterým nás může ochránit pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. U většiny pojišťoven lze toto pojištění sjednat pouze současně s pojištěním občanské odpovědnosti. To je přitom naprostým základem ochrany naší odpovědnosti, ať už nemovitost vlastníme či nikoliv. Navíc se nám právě doma může velmi hodit. V jakých situacích? Rozbitá pračka vytopí sousedy, nedbalostí způsobíme požár, který se rozšíří i do jiných bytů v domě, nebo třeba dítko hrající si před domem rozbije sousedovi okno. Běžné situace, které nás mohou potkat a finančně značně ohrozit. Přitom díky dobré odpovědnostní pojistce můžeme být chráněni již za pár stovek korun ročně.

 

Ať už jde o kterýkoliv typ pojistné ochrany, nesmíme zapomínat na její pravidelnou aktualizaci. Ceny nemovitostí i vybavení domácnosti se v čase mění, stejně jako naše finanční situace z pohledu příjmů a výdajů. Sjednáním pojištění to zkrátka nekončí a pojistnou ochranu je třeba alespoň jednou za čas zrevidovat a udržovat aktuální.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů